W ramach Działania III.6: Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Przedsiębiorstwo ABAR” P.P.H.U. Halina Grzesik otrzymało dofinansowanie na projekt „Zakup hafciarki komputerowej z przystawką do czapek, lasera oraz termopodklejarki” na podstawie umowy nr UDA-RPLD.03.06.00-00-B52/11-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Wyświetl raport

 

riffData